Usluga

Nafta i plin

Gas

Istorijat

Energoinvest, d.d.-Sarajevo je od samih početaka osamdesetih godina dvadesetog vijeka nosilac ideje gasifikacije Bosne i Hercegovinue. Ta ideja se kasnije u potpunosti realizovala kroz projektovanje i nadzor nad realizacijom cjelokupnog projekta izgradnje gaspovoda u Bosni i Hercegovini tako da se s punim pravom može reći da je Energoinvest, d.d.-Sarajevo glavni nosilac svih aktivnosti u poslovima sa prirodnim gasom na području Bosne i Hercegovine. Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu kompanija Energoinvest d.d. Energopetrol“ kao „Kupac“ sa jedne strane i kompanija Gazprom Export iz Ruska Federacija kao „Prodavac“ su 23. januara 1997. godine potpisali / obnovili Ugovor za isporuku prirodnog gasa u Bosnu i Hercegovinu.

Do 2015 godine , Energoinvest dd Sarajevo je bio kupac i snabdjevač priridnim gasom za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Od 2015 godine je ta uloga reducirana na teriritorij Federacije Bosne i Hercegvine.

U periodu 01.01.2000. do 31.10.2023. godine Energoinvest dd Sarajevo je uvezao 5,4 milijarde m3 gasa.

Od 01. aprila 2021. godine prešlo se na novi pravac snabdijevanja prirodnim gasom putem Turskog toka.

7-Nafta-i-plin
Energoinvest isporučuje prirodni gas distributivnim kompanijama čiji su prevashodni kupci građani Federacije BiH i čiju cijenu, kao povlaštenu, određuje Vlada Federcije BiH. Uz njih, Energoinvest isporučuje prorodni gas i industrijskim kupcima sa kojima se prave komercijalni Ugovori.

Zakonski okvir

Gasna privreda u Bosni i Hercegovini je regulisana kroz dva pravna akta:

Zakonu o gasu Republike Srpske i

Uredbe o organizaciji i regulaciji gasne privrede u Fedraciji Bosne i Hercegovine.

ENERGOINVEST-289

Javite nam se

Pošaljite upit i mi ćemo Vas kontaktirati