Projekti

U Albaniji je Energoinvest uspješno realizovao ugovore za izgradnju 400 kV i 110 kV dalekovode

Klijent / Albanija
Osoblje / N/A
Vrijednost / 30 500 000€
Status / Završeno
Energoinvest je realizovao ugovore potpisane sa OST/Elektroprivreda Albanije a koji su uključivali projektovanje, isporuku opreme, izvodjenje radova, testiranje i pustanje u rad dalekovoda 400 kV i 110 kV (i proširenje i modifikaciju pet trafostanica) po principu „kljuc u ruke“ .

Energoinvest je realizovao ugovore potpisane sa OST/Elektroprivreda Albanije a koji su uključivali projektovanje, isporuku opreme, izvodjenje radova, testiranje i pustanje u rad dalekovoda 400 kV i 110 kV (i proširenje i modifikaciju pet trafostanica) po principu „kljuc u ruke“ .


Ugovor za izgradnju 400 kV dalekovoda


Ugovor je zaključen sa OST/Elektroprivreda Albanije i bio je vrijedan je oko 31 milion Eura. Predmet ugovora je bila izgradnja nove 400 kV dalekovodne linije u duzini od 75 km po principu „ključ u ruke“ i isporuka opreme i montaza jednog sistema (pod naponom) na postojećem dvosistemskom dalekovodu 400 kV u duzini od 80 km.
Projekat je finansirao KfW, Njemačka (njemačka razvojna banka) a Konsultant je bio Intec – Gopa, Njemačka.

Ugovor je uspješno realizovan i dalekovodi testirani i pušteni u rad.


Ugovor za izgradnju 110 kV dalekovoda i proširenje trafostanica


Ugovor je zaključen sa OST/Elektroprivreda Albanije i bio je vrijedan je oko 33 milion Eura. Predmet ugovora je bila izgradnja po principu „ključ u ruke“ novih 110 kV dalekovodnih linija u duzini od 160 km (Sarande – Babica & Erseke-Permet), rekonstrukcija 110 kV dalekovoda u duzini od 90 km (Memelaj- Kelcyre-Permet & Erseke-Korca & Zembalak-Korca) i proširenje cetiri trafostanice (TS Sarande, Babica, Permet & Korce) i modifikacija jedne trafostanice (Memelaj).

Projekat je finansirao KfW, Njemačka (njemačka razvojna banka) a Konsultant je bio Fichtner, Njemačka.
Ugovor je uspješno realizovan i dalekovodi testirani i pušteni u rad.

Vezane vijesti

Javite nam se

Pošaljite upit i mi ćemo Vas kontaktirati