Projekti

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju višestambenog objekta sa 33 stambene jedinice u Općini Ilidža/Hrasnica

Klijent / Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Datum / 2019/2020.
Osoblje / N/A
Vrijednost / 35,000.00 KM €
Status / Završeno
Projektom je urađena investiciono-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju višeporodičnog stambenog objekta sa 33 stambene jedinice- neto površine objekta 1.957,40 m2, spratnosti P+2+M.

Projekat je rađen u tri faze gdje je faza I uključivala izradu Idejnog projekta, faza II ispitivanje temeljnog tla i izradu Elaborata o geotehničkim ispitivanjima, dok su fazom III obehvaće izrade Glavnog projekta (arhitektonska faza, konstruktivna faza, hidro faza, elektro faza, mašinska faza i vanjsko uređenje) i Elaborati zaštite od požara, zaštite na radu, Elaborat o energetskoj efikasnosti i Elaborat zaštite okoliša za glavni projekat.

Vezane vijesti

Javite nam se

Pošaljite upit i mi ćemo Vas kontaktirati