Energoinvest, d.d.- Sarajevo Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo r a s p i s u j e:

1. „Inženjer saradnik “ 2  (dva) izvršioca

Opis poslova: Učešće u izradi projektne dokumentacije odjela, učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela, učešće u kontinuiranom nadzoru radova u toku građenja, izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built), arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa, provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa. Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude. Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i  89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

–       VSS/MA/BA/VS tehnički smjer (elektrotehnika/građevinarstvo)

–       poznavanje engleskog jezika

2. “Recepcioner“   1  (jedan)  izvršilac

Opis poslova:  Primanje, evidentiranje, najavljivanje i upućivanje službenih lica u određene organizacione cjeline po proceduri utvrđenoj kućnim redom,stalna kontrola ulaska i izlaska lica, izdavanje bedževa posjetiocima, kontrola izdavanja i odlaganja ključeva od prostorija, kontrolu ulaza i izlaza roba i drugih predmeta,vođenje odgovarajuće evidencije ključeva i potpisa ovlašćenih lica, provođenje zahtjeva Integralnog sistema upravljanja prilikom i nakon izvršenja zadatka, obavljanje i drugih poslova  po nalogu neposrednog rukovodioca.Za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

– SSS

– radno iskustvo 1  godina

·         za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme u trajanju do 24 mjeseca, na slijedeća radna mjesta:

1.       Stručni saradnik (1  izvršilac)

Opis poslova: Evidentiranje knjigovodstvene dokumentacione podloge, vođenje analitičkih evidencija materijalne i nematerijalne imovine, učešće u izradi pregleda obavljenih popisa dugotrajne i kratkotrajne imovine, priprema dokumentaciju za popis i sudjeluje u popisu, vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, učešće u izradi obračuna amortizacije za sredstva, učešće u izradi obračuna i evidentiranje kursnih razlika, učešće u izradi analitičke evidencije investicija u toku, praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova koje obavlja, učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja, obavljanje i  drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.Za svoj rad odgovara šefu Odjela. Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i     89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

– VSS/MA/BA/VS/SSS-  (ekonomskog smjera)

– poznavanje engleskog jezika

– radno iskustvo  nije neophodno

2.       Glavni stručni sardnik (1  izvršilac)

Opis poslova: Izradu složenijih i kompleksnih ugovora, učešće u analizi i provjeri ugovora,učestvovanje u pripremi ponuda, izrada prigovora i žalbi u postupcima javnih nabavki,obavljanje stručnih poslova u kompleksnim predmetima pred sudovima, upravnim i drugim državnim organima i institucijama, uključujući poslove koji su u funkciji zastupanja, poslove pravne pomoći iz domena rada Službe,učešče u radu tima za izradu ponude/realizaciju projekta,obavljanje stručnih poslova na zastupanju u kompleksnim predmetima pred sudovima, upravnim i drugim državnim organima i  institucijama, uključujući poslove koji su u funkciji zastupanja, poslove pravne pomoći iz domena rada Službe, sačinjavanje izvještaja o stanju predmeta, te učešće u izradi izvještaja o radu Službe, učestvovanje u izradi akata i provođenje zahtjeva ISU, obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe. Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

–         VSS/MA/BA pravni fakultet,

–         pravosudni ispit

–         znanje engleskog jezika

–         radno iskustvo  4 godine

Prednost će imati kandidati sa radnim iskustvom  u zastupanju

·         za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, na slijedeća radna mjesta:

1. Inženjer sardnik (3 izvršioca)

Opis poslova: Učešće u izradi projektne dokumentacije odjela, učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela, učešće u kontinuiranom nadzoru radova u toku građenja, izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built), arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa, provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa. Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude. Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

– VSS/MA/BA –tehnički smjer elektrotehnika- elektroenergetika, automatika i telekomunikacije)

– Poznavanje engleskog jezika

– radno iskustvo  nije neophodno

2. „Inženjer saradnik“ (3 izvršioca)

Opis poslova: Učešće u izradi projektne dokumentacije odjela,učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela, učešće u kontinuiranom nadzoru radova u toku građenja, izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built), arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa, provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa.Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

– VSS/MA/BA –tehnički smjer građevinski –konstrukcje i hidrotehnika)

– Poznavanje engleskog jezika

– radno iskustvo  nije neophodno

3. „Inženjer saradnik“ (1 izvršilac)

Opis poslova: Učešće u izradi projektne dokumentacije odjela, učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela, učešće u kontinuiranom nadzoru radova u toku građenja, izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built), arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa, provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca. Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa. Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude. Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA –tehnički smjer -geodezija)

-Poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo  nije neophodno

4. Vodeći inženjer za razvoj i održavanje u oblasti SMART tehnologija (1 izvršilac)

Opis poslova:  Instalira i održava postojeća rješenja iz oblasti SMART tehnologija, kreira i administrira korisničke profile za SMART rješenja, provodi korisničku politiku, kreira i prati sigurnosne izvještaje -security log, kreira sigurnosne kopije (back-up) za SMART rješenja, vrši održavanje i administriranje za pojedina SMART rješenja, instalacija i briga oko bezbjednosti, integriteta i dostupnosti pojedinačnih SMART rješenja za pristup s udaljenih lokacija, provođenje zahtjeva Integralnog sistema upravljanja prilikom realizacije projekata, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Centra za razvoj novih tehnologija.Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

– VSS/MA/BA –tehnički smjer –elektrotehnika/mašinstvo

– Poznavanje engleskog jezika

– Radno iskustvo 5 godina

5. Inženjer saradnik  (1 izvršilac)

Opis poslova: Radi na održavanju SMART rješenja i njihovoj nadogradnji, instalira i održava SMART rješenja, provodi korisničku politiku, obavlja poslove na izradi projektne dokumentacije, učestvuje  u implementaciji i eksploataciji aplikativnih softverskih paketa, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, provođenje zahtjeva Integralnog sistema upravljanja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Centra za razvoj novih tehnologija.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

– VSS/MA/BA –tehnički smjer

– Poznavanje engleskog jezika

–  Radno iskustvo nije neophodno

6. „Saradnik geodeta“ (2 izvršioca)

Opis poslova: Prikupljanje geodetskih podloga, učešće u izboru trase dalekovoda, učešće na uspostavljanje trase dalekovoda, realizacija konkretnih zadataka prema zahtjevima ISU na nivou ovlaštenja, učešće na iskolčenje stubnih mjesta sa kontrolom trase i snimanje dijagonal­nih profila, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca. Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.

-SSS  (geodetskog smjera)

-radno iskustvo nije neophodno

7.“Tehničar saradnik“ (4 izvršioca)

Opis poslova: Učešće u finalnoj obradi pojedinog dijela projekta u saradnji sa vodećim tehničarem, arhiviranje i evidentiranje tehničke dokumentacije, učešće u izradi dokumentacije izvedenog stanja (as built), učešće u kopiranju i uvezivanju projektantske dokumentacije po nalogu glavnog inženjera/vodećeg tehničara, arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa, provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca. Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora EnergoinženjeringaZa svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude. Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-SSS  (tehnički smjer- elektrotehnički i građevinski)

-radno iskustvo nije neophodno

8. Glavni stručni saradnik (1 izvršilac)- na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci sa mogućnošću produženja odnosno zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme i napredovanja za poziciju Šefa odjela za poslove računovodstva

Opis poslova:Evidentiranje i kontrola knjigovodstvene dokumentacione podloge, te sveobuhvatnost i blagovremenost knjigovodstvenih evidencija, kontrola i usaglašavanje knjigovodstvene evidencije sa stvarnim stanjem stalnih sredstava, obaveza i potraživanja i stručna pomoć u organizaciji popisa imovine i obaveza, učešće u kreiranju i razvoju programskih rješenja i njihovom poboljšavanju, učešće u radu eksterne revizije i kontrolnih državnih organa, kontakti sa kupcima i dobavljačima pri usaglašavanju dužničko – povjerilačkih odnosa, priprema izvještaja i dostava podataka za potrebe banaka, tendera i drugih institucija (Registar vrijedonosnih papira, Statistika, Porezna uprava, Uprava za Indirektno oporezivanje, Revizija i dr.), stručna pomoć ostalim zaposlenicima u tumačenju računovodstvenih propisa, standarda i njihovoj primjeni, učešće u izradi procedura, akata, izvještaja i planova, praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova koje obavlja, učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara šefu Odjela.Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-Poznavanje engleskog jezika

položen stručni ispit (certifikat samostalog računovođe)

-radno iskustvo 5 god

·         za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci, na slijedeća radna mjesta:

1.       Glavni inženjer “  (1 izvršilac)

Opis poslova: Obavljanje poslova projektovanja na projektu u skladu sa svojim kompetencijama,planiranje i razrađivanje generalnog plana projekta po svim tehnikama, vođenje i prikupljanje neophodnih podloga za projektovanje i realizaciju projekta, koncipiranje postrojenja i objekata, te izbor optimalnih tehničko-ekonomskih rješenja, praćenje i provođenje zakonskih propisa, pravilia struke i standarda, izbor ekološki prihvatljivih materijala, instalacija i opreme odgovarajućeg kvaliteta, kao i učešće u njihovom ispitivanju i prijemu, unutrašnja kontrola ispravnosti tehničkih rješenja, tačnosti i potpunosti tehničke dokumentacije, otklanjanje primjedbi tokom odobravanja projektne dokumentacije, izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built), kontinuirani nadzor radova u toku građenja, organizacija i izvođenje obuke za naručioce projekata, arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa, uvođenje novih tehničkih dostignuća u projektovanju objekata, stručno usmjeravanje saradnika, preduzimanje svih potrebnih mjera u cilju provođenja zatjeva integralnog sistema upravljanja (ISU) u svom domenu rada i učestvovanje u izradi dokumenata ISU, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa. Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude. Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

–         VSS/MA/BA  tehnički smjer

–         znanje engleskog jezika

–         položen stručni ispit

–         radno iskustvo  7 godina

Prednost će imati dipl.inženjeri elektrotehnike

______________________________________________________________________________

2.       Glavni inženjer “  (1 izvršilac)

Opis poslova: Rukovođenje, organizovanje, planiranje, koordinacija i kontrola rada  tima za realizaciju ugovora, planiranje i razrađivanje generalnog plana projekta po svim tehnikama, rukovođenje realizacijom ugovora u skladu odobrenim planom i predviđenim rokovima, troškovima i kvalitetom, stalna komunikacija i usaglašavanje djelovanja na realizaciji projekta sa direktorom inženjeringa, rukovodiocem Službe za upravljanje projektima i koordinatorom projekta;, koordinacija realizacije ugovora sa predstavnicima investitora, dobavljačima/podizvođačima, konzorcijalnim partnerima i drugim uključenim stranama na realizaciji ugovora, organizacija, praćenje i izvještavanje nadležnog rukovodstva o svim aspektima realizacije ugovora, preispitivanje i validacija realiziranih ugovora, provođenje i primjena politike kvaliteta, okoline, zdravlja i sigurnosti i dokumenata ISU, rukovodi procesima iniciranja, planiranja, realizacije, nadzora i kontrole, završetka i zatvaranja projekta, rukovodi procesima definisanja opsega projekta i vremenskog rasporeda projekta (termin plan), rukovodi procesima planiranja i upravljanja troškovima projekta, rukovodi procesima upravljanja kvalitetom na projektu, rukovodi procesima upravljanja ljudskim i materijalnim resursima projekta, rukovodi procesima upravljanja komunikacijama u projektu rukovodi procesima upravljanja rizicima u projektu, rukovodi procesima upravljanja nabavkom za potrebe projekta, rukovodi procesima upravljanja zainteresovanim stranama u projektu i integracijom projekta, planiranje i organizacija gradilišta samostalno ili u sklopu ENERGOINVEST d.d., organizacija kontrole kvaliteta izvođenja radova, nadzora na izvođenju radova i vođenje potrebne dokumentacije vezane za aktivnosti izgradnje, otklanjanje primjedbi na radovima i montaži opreme u toku izgradnje i nakon primopredaje kupcu, za vrijeme garantnog roka, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca. Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinžinjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinžinjeringa. Za svoj rad odgovara direktoru Energoinženjeringa i rukovodiocu Službe za upravljanje projektima. Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

–         VSS/MA/BA  tehnički smjer

–         znanje engleskog jezika (znanje službenog jezika ugovora)

–         radno iskustvo  7 godina

Prednost će imati dipl.inženjeri građevinarstva

3. „Vodeći geodeta“ (1 izvršilac)

Opis poslova: Prikupljanje, izbor geodetskih podloga, kontrola geodetskog dijela projekta, primjena aerofotogrametrije GPS i GIS tehnologije, uspostavljanje trase dalekovoda, iskolčenje stubnih mjesta sa kontrolom trase i snimanje dijagonal­nih profila, veza na triangulaciji, odgovoran za izradu dizajnerske dokumentacije u skladu zakonskih propisa, pravila struke, standarda i zahtjeva ISU, snimanje trase i obavljanje drugih potrebnih snimanja i mjerenja, učešće u izradi katastarskog elaborata, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa. Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude. Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

–         SSS geodetskog smjera 

–         znanje engleskog jezika

–         poznavanje Auto CAD-a

–         Radno iskustvo 5 godina

Način podnošenja  prijave:

Kandidati su dužni u prijavi i na koverti precizno naznačiti na koju se poziciju kandiduju.

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju predviđenih uslova, dužni priložiti:

Svojeručno potpisanu prijavu na oglas, koja sadrži: adresu i kontakt telefon, e-mail

Biografiju/CV

Uz prijavu obavezno se dostavlja:

Orginal ili ovjerene fotokopije dokumentacije o adekvatnoj stručnoj spremi odnosno završenoj srednjoj

školi/ fakultetu predviđenoj u posebnim uslovima oglasa (dodatak diplomi/diplomama za kandidate koji su završili po bolonjskom sistemu studiranja)

Potvrda poslodavca o dužini radnog staža nakon sticanja stručne spreme

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

O vremenu i mjestu održavanja procesa izbora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima oglašenog radnog mjesta.

Prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova isključivo  slati putem pošte ili na protokol preduzeća na adresu:

Energoinvest, d.d.- Sarajevo

Sektor za pravne poslove i ljudske resurse

Hamdije Ćemerlića br. 2

71000 Sarajevo

Javni oglas ostaje otvoren  15 (petanaest ) dana od dana objavljivanja.

Napomena:

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju demobilisani borci i članovi porodice demobilisanog borca ukoliko imaju isti broj bodova kao i drugi kandidat.

Prednost pri zapošljavnju pod jednakim uvjetima kandidati  dokazuju dostavljanjem uvjerenja/potvrde nadležnog  organa o priznavanju statusa demobilisanog borca, člana porodice demobilisanog borca, svojstva djeteta šehida, poginulog branioca, i dr.