BOSANSKI ENGLISH

Profil

  NADZORNI ODBOR

  Skupština dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo je, na 32. sjednici održanoj 24.02.2016. godine, izabrala na mandatni period od četiri godine, članove Nadzornog odbora Energoinvest d.d. Sarajevo:

  Docent Dr.sci.  Asim Ibrahimagić
  info@energoinvest.ba
  Predsjednik

   

  mr.sci.Rasim Muminović, dipl.el.ing.
  info@energoinvest.ba
  Član

   

  mr.sci. Elnur Salihović
  info@energoinvest.ba
  Član

   

  Damir Dizdar
  info@energoinvest.ba
  Član

   

  Denis Naprta, dipl.pr.
  info@energoinvest.ba
  Član