BOSANSKI ENGLISH

Profil

  NADZORNI ODBOR


  Na Skupštini društva Energoinvest, d.d.-Sarajevo održanoj 19.8.2021. godine donesena je Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Energoinvest,d.d.- Sarajevo na vremenski period u trajanju od četiri godine, počev od 19.8.2021. godine u sastavu:
   

  Docent Dr.sci.  Asim Ibrahimagić
  info@energoinvest.ba
  Predsjednik

   

  Zlatan Hadžić
  info@energoinvest.ba
  Član

   

   

  mr.sci. Elnur Salihović
  info@energoinvest.ba
  Član

   

  Damir Dizdar
  info@energoinvest.ba
  Član

   

  Mr. Dženan Imamović
  info@energoinvest.ba
  Član