BOSANSKI ENGLISH

Profil

  CERTIFIKATI

  Kvaliteta je, uz zaštitu okoliša i sigurnost radnog okruženja u Energoinvest, ključni faktor uspješne poslovne politike. Energoinvest primjenjuje Integrirani sistem upravljanja u skladu sa:

  ISO 9001:2015 sistem upravljanja kvalitetom

  Sistem upravljanja kvalitetom primijenjuje se na sljedeća područja:
  Vođenje projekata u oblastima dalekovoda, elektroenergetskog sistema i katodne zaštite, telekomunikacija, automatike i automatskog upravljanja, termoenergetskih i procesnih postrojenja, uključujući projektovanje, konzalting, inženjering, izgradnju i aktivnosti na primopredaji, projektovanje i nadzor u oblasti građevinarstva i arhitekture, komercijalni poslovi za vlastite potrebe i potrebe trećih lica.

  Mehaničko ispitivanje dalekovodnih stubova, metalnih i metalno- rešetkastih konstrukcija.

   
   

  ISO 14001:2015 sistem upravljanja okolišom

  Sistem upravljanja okolišem primijenjuje se na sljedeća područja:
  Vođenje projekata u oblastima dalekovoda, elektroenergetskog sistema i katodne zaštite, telekomunikacija, automatike i automatskog upravljanja, termoenergetskih i procesnih postrojenja, uključujući projektovanje, konzalting, inženjering, izgradnju i aktivnosti na primopredaji, projektovanje i nadzor u oblasti građevinarstva i arhitekture, komercijalni poslovi za vlastite potrebe i potrebe trećih lica.

  Mehaničko ispitivanje dalekovodnih stubova, metalnih i metalno- rešetkastih konstrukcija.

   
   

  BS OHSAS 18001:2007sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

  Sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu primijenjuje se na sljedeća područja:
  Vođenje projekata u oblastima dalekovoda, elektroenergetskog sistema i katodne zaštite, telekomunikacija, automatike i automatskog upravljanja, termoenergetskih i procesnih postrojenja, uključujući projektovanje, konzalting, inženjering, izgradnju i aktivnosti na primopredaji, projektovanje i nadzor u oblasti građevinarstva i arhitekture, komercijalni poslovi za vlastite potrebe i potrebe trećih lica.

  Mehaničko ispitivanje dalekovodnih stubova, metalnih i metalno- rešetkastih konstrukcija.    Izjava direktora         Politika kvaliteta        Ciljevi kvaliteta   


   

  IME I ZNAK ENERGOINVESTA

  Ime i znak Energoinvesta zaštićeni su kod :

  • World Intellectual Property Organisation ( WIPO) – Ženeva
  • Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine
  • Bilateralnim ugovorima sa izvjesnim brojem zemalja koje nisu članice WIPO-a