BOSANSKI ENGLISH

Profil

  MISIJA

  Misija Energoinvesta i danas, više od 60 godina od njegovog osnivanja, mogla bi da se svede na to da Energoinvest, kao multidisciplinarna inženjering kompanija, izvozno orijentirana, i sad, nakon svih proteklih godina, nastavlja ići pravcem definisanim kao „put do znanja“.

  Glavna djelatnost Energoinvesta i njegova inicijalna snaga i ubuduće ostaje u:

  • njegovim inženjerinzima koji posjeduju vlastita znanja, usvajanje novih tehnologija i njihova primjena i
  • baznom konceptu poslovne filozofije Energoinvesta koja se temelji na jačanju dugogodišnje saradnje sa poslovnim partnerima u zemlji i svijetu, bazirano ne samo na razvoju vlastitih potreba već i razvojnim prioritetima njegovih partnera s mogućnošću transfera tehnologije i znanja.

  VIZIJA

  Vizija Energoinvesta proizlazi iz strateške orijentacije kompanije na bazi:

  • preciziranih opredjeljenja u pogledu planiranja, razvoja i rasta, fleksibilne tržišne orijentacije, tehnoloških i znanstvenih resursa i postizanju globalnih ciljeva,
  • organizaciji kompanije kao dioničkog društva s akcentom na biznis i nove tehnološke sisteme, koji će omogućiti povećanje godišnjeg prihoda.

  Aktivnosti na očuvanju svjetske tržišne pozicije zasnivaju se na konkurentskim prednostima, inovaciji proizvoda, novih tehnologija i kvalitetu, te visokoobrazovanom kadrovskom strukturom.

  CILJEVI

  Provodeći našu utvrđenu politiku mi težimo kontinuiranom ostvarivanju slijedecih opštih ciljeva:

  • Osigurati potpuno zadovoljstvo i povjerenje naših kupaca
  • Imati svjesno, kompetentno i motivirano osoblje za postizanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva te stalna poboljšanja vlastite prakse i kompetentnosti
  • Održavati i stalno proširivati udio na tržištu
  • Pouzdano ostvarivati planirane ekonomsko - finansijske i druge društvene pokazatelje poslovanja
  • Upravljati procesima na način najboljeg postizanja željenih rezultata
  • Osigurati pravovremenu raspoloživost adekvatnih resursa, i efektivno upravljati raspoloživim potencijalima
  • Održavati dinamičan rast, razvoj i konkurentske sposobnosti shodno sadašnjim i budućim potrebama kupaca, i ostalih zainteresiranih strana
  • Primjenjivati i stalno poboljšavati efektivan sistem komuniciranja
  • Efektivno prihvatati i uvoditi promjene u vlastitom radu i okruženju
  • Primjenjivati i stalno poboljšavati naš integrirani sistem upravljanja kvalitetom težeci modelu poslovne izvrsnosti
  • Održavati proaktivan pristup u prevenciji zagađivanja okoline, te zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi

  Politika kvaliteta, zaštita okoline, zaštita zdravlja i sigurnost na radu.