BOSANSKI ENGLISH

Informacije

30. 11. 2012. - Energoinvestovu tehnologiju će koristiti turski Temsan

Kao rezultat inicijative vlasti Republike Turske i BiH o proširenju poslovne saradnje između ove dvije zemlje, delegacija turske državne kompanije Temsan - Turkish Electromechanics Industry Corp., na čelu sa generalnim direktorom Hilmijem Basturkom, boravila je u trodnevnoj radnoj posjeti Energoinvestu. Ovoj posjeti prethodilo je potpisivanje memoranduma o razumjevanju između Energoinvesta i Temsana iz aprila ove godine, kao i potpisanog Ugovora o studiji opravdanosti i mogućnosti proizvodnje visokonaponskih prekidača iz jula 2012. godine, a na osnovu vlastite tehnologije i tehničke dokumentacije sa kojom Energoinvest raspolaže.

Turski partner izrazio je svoje zadovoljstvo dosadašnjim progresom izrade studije. Materijal koji je prezentiran od strane Energoinvesta, te informacija o mogućnostima plasmana visokonaponskih prekidača koje je dostavila turska strana, potvrđuju da će investiciona ulaganja u tvornicu visokonaponskih prekidača u Turskoj biti opravdana, te da je moguće finalizirati studiju tokom sljedećeg mjeseca. Dogovoreno je i to da će se po završetku studije pristupiti  transferu tehničko-konstruktivne dokumentacije za visokonaponske prekidače i potpisati ugovor o tehničkoj asistenciji ove investicije. Radna posjeta je završena potpisivanjem zapisnika u kojem su navedene i definisane unaprijed dogovorene aktivnosti.