BOSANSKI ENGLISH

Informacije

11. 05. 2012. - Potpisan ugovor sa BH Telecomom: Isporuka EPG sadržaja za uslugu Moja TV

Energoinvest d.d. je ugovorio isporuku EPG (Electronic Programming Guide – elektronski programski vodič) sadržaja sa kompanijom BH Telecom d.d. Sarajevo. Predmet Ugovora je nabavka elektronskog programskog vodiča za uslugu Moja TV, i predstavlja nastavak Ugovora za prethodni jednogodišnji period. Radi se o isporuci podataka korisnicima usluge Moja TV koja omogućava detaljno informisanje o sadržajima emisija TV programa: termin emitovanja, kratak sadržaj, autor, glumci, žanr... Ugovor je potpisan na period od 32 mjeseca (01. 05. 2012. – 31. 12. 2014.). Za realizaciju Ugovora odgovoran je Sektor za telekomunikacione tehnologije – SIKT.