BOSANSKI ENGLISH

Informacije

08.06.2021. - Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo: 

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA 

I - OPĆI PODACI O EMITENTU 

 

- puna i skraćena firma 

 ENERGOINVEST, d.d. - SARAJEVO

- adresa sjedišta 

 Hamdije Ćemerlića br. 2, 71000 Sarajevo

- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 

 

  Tel.: (**387 33)703301

  Fax: (**387 33) 659618

  generalmanager@energoinvest.ba

   www.energoinvest.ba

 

II - PODACI O DOGAĐAJU 

 

navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju

Odluka o sazivanju XLIX (četrdeset devete) Skupštine dioničara Energoinvest, d.d. - Sarajevo

- datum nastanka događaja 

 3.6.2021. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kratak opis i razlog događaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzorni odbor Energoinvest, d.d. – Sarajevo  na II redovnoj sjednici održanoj 3.6.2021. godine, donio je  Odluku o sazivanju XLIX Skupštine dioničara Energoinvest, d.d. – Sarajevo za dan 30.6.2021. godine. Za zasjedanje Skupštine utvrđen je slijedeći dnevni red:

1.      Izbor radnih tijela Skupštine društva, i to:

1.1.Predsjednika četrdeset devete Skupštine

1.2.Ovjerivača zapisnika

                                

2.      Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Energoinvest, d.d.- Sarajevo po  godišnjem obračunu za 2020. godinu koji uključuje:

-          finansijski izvještaj društva

-          izvještaj vanjskog revizora

-          izvještaj nadzornog odbora

-          izvještaj odbora za reviziju

 

3.  Usvajanje odluke o rasporedu dobiti izvještajnog perioda Energoinvest,d.d.-  Sarajevo utvrđenoj po godišnjem obračunu za 2020. godinu

 

      4.  Usvajanje odluke o pokriću dijela gubitka ranijih godina iz kategorije zadržane dobiti po godišnjem obračunu za 2020. godinu

 

- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja 

 

- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj 

Sarajevo, 7.6.2021. godine