BOSANSKI ENGLISH

Informacije

26.06.2020 - JAVNI OGLAS

ENERGOINVEST, d.d.-Sarajevo Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo

 

r a s p i s u j e

 

JAVNI  OGLAS

 

za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme, na slijedeće radno mjesto:

 

1.      „Inženjer saradnik“ (1 izvršilac)

Opis poslova:

- radi na održavanju informacionog sistema; nadogradnji sistemskog softwera

- instalira i održava mrežne operativne sisteme (client/server)

- kreira i administrira korisničke profile, provodi korisničku politiku

- obavlja poslove na izradi programske dokumentacije

- učestvuje u implementaciji i eksploataciji aplikativnih softwerskih paketa

- obavlja poslove u istraživanju, razvoju i implementaciji rješenja iz oblasti Smart City tehnologija

- provođenje zahtjeva integriranog sistema upavljanja u svom domenu rada

- obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

 VSS/MA/BA (tehnički smjer-informatika-elektrotehnika).

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

(Prednost će imati kandidati sa znanjm korištenja Smart City tehnologija.)

 

 

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju predviđenih uslova, dužni priložiti:

-Prijavu na javni oglas potpisanu od strane podnosioca/kandidata

-CV

-Ovjerene fotokopije dokumentacije o adekvatnoj stručnoj spremi odnosno završenoj srednjoj

školi/ fakultetu predviđenoj u posebnim uslovima oglasa

    

Kandidati koji prijavu na javni oglas dostavljaju putem e-maila dužni su priložiti skeniranu dokumentaciju ovjerenih fotokopija, uz obavezu dostavljanja ovjerenih fotokopija dokumentacije tokom procesa izbora.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

O vremenu i mjestu održavanja procesa izbora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima oglašenog radnog mjesta.

Prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova slati na adresu:

 

 

Energoinvest, d.d.-Sarajevo

Sektor za pravne poslove

Hamdije Ćemerlića br. 2

71000 Sarajevo

ili putem e-maila: ljudski.resursi@energoinvest.ba

 

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.