BOSANSKI ENGLISH

Informacije

20.05.2019. - Javni oglas za prijem u radni odnos

ENERGOINVEST, d.d.-Sarajevo Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo

r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme, u trajanju do 6 mjeseci, na radno mjesto,

Tehničar saradnik (4 izvršioca)

bez probnog rada, sa mogućnošću produženja radnog odnosa.

Opis poslova:
- izvođenje montažnih radova na telekomunikacionim mrežama;
- učešće u organizovanju i vođenju radova na terenu;
- učešće u radovima ispitivanja i mjerenja telekomunikacionih mreža;
- učešće u izradi tehničke dokumentacije;

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to:

- SSS/tehničkog smjera ili gimnazija
- poznavanje engleskog jezika
- sposobnost za rad na visini
- radno iskustvo nije neophodno

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju predviđenih uslova, dužni priložiti:
- Prijavu na javni oglas potpisanu od strane podnosioca/kandidata
- CV
- Ovjerene fotokopije dokumentacije o završenoj srednjoj školi/tehničkog smjera ili gimnazije

Kandidati koji prijavu na javni oglas dostavljaju putem e-maila dužni su priložiti skeniranu dokumentaciju ovjerenih fotokopija, uz obavezu dostavljanja ovjerenih fotokopija dokumentacije tokom procesa izbora.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

O vremenu i mjestu održavanja procesa izbora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima oglašenog radnog mjesta.

Prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova slati na adresu:

Energoinvest, d.d.-Sarajevo
Sektor za pravne poslove
Hamdije Ćemerlića br. 2
71000 Sarajevo

ili putem e-maila: ljudski.resursi@energoinvest.ba

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.