BOSANSKI ENGLISH

Informacije

12.10.2017. - Energoinvest ekskluzivni zastupnik SparkFun-a i BUCK-a

Energoinvest je uvjek pratio nove trendove i bio dio modernih tehnoloških rješenja.

Fokus je na sticanju najkvalitetnijih znanja i razvijanje partnerstva sa najboljima.

 

Energoinvest, d.d. - Sarajevo je potpisao ugovor o zastupništvu sa renomiranom američkom kompanijom SparkFun Electronics INC. Ugovor se odnosi na nabavku opreme  koju će naša kompanija koristiti u budućem poslovanju, te ekskluzivno pravo distribucije i maloprodaje  njihovih proizvoda. Ova saradnja nam daje novu referencu i otvara nove mogućnosti u IT tehnologiji.

Poznato je da je naša kompanija u prethodnom periodu organizovala niz radionica kojim je zaposlenike obučila za primjenu novih tehnologija u svrhu efikasnije pripreme i realizacije poslova. To su: upravljanje dronom, konstruisanje i programiranje IoT elektronskih uređaja, te edukacija iz oblasti 3D dizajna i printanja.

Implementacija proizvoda ovog partnera koristit će se za sklapanje uređaja za primjenu novih tehnologija kao što su 3D printeri, IoT elektronski uređaji, nadogradnja softvera za dron, te druga softverska rješenja, koja će direktno olakšati realizaciju projekata, onih  koji su u toku i svih budućih. Također, nabavkom  dijelova i opreme te elektronskih komponenti preko SparkFun-a, konstruisati ćemo proizvode koji će biti znatno jeftiniji, a samim tim i konkurentniji na tržištu. Prodajom ovih komponenti i proizvoda ćemo omogućiti da pojedinci i kompanije iz BiH zakorače u svijet informacionih tehnologija na novi i prihvatljiviji način nego do sada.

Energoinvest je potpisao ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa kompanijom BUCK  koja se bavi proizvodnjom i projektovanjem inovativnih proizvoda za rasvjetu svih vrsta prostora visokog kvaliteta uz minimalni utrošak energije. Energoinvest će raditi softverska rješenja za pojedine proizvode BUCK-a. Jedan od planova za naredni period je zajednički nastup sa ovim partnerom, na domaćem i inostranom tržištu,  kroz poslove nuđenja posljednjih rješenja u oblasti rasvjete na tržištima gdje je Energoinvest prisutan. Također, planirana je saradnja na projektima pametnih zgrada i gradova.

 

Energoinvest, d.d. – Sarajevo