BOSANSKI ENGLISH

Informacije

23.12.2016. - Svečano potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama iz radnog odnosa u Energoinvest, d.d.-Sarajevo

U poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. – Sarajevo 22. decembra, 2016. godine potpisan je „Kolektivni ugovor o pravima i obavezama iz radnog odnosa u Energoinvest, d.d. – Sarajevo“.

 

U prisustvu članova Sindikata i predstavnika menadžmenta Energoinvesta, Kolektivni ugovor je, u ime Sindikata Energoinvesta, potpisao predsjednik, Almir Salihović, a u ime Energoinvest, d.d. – Sarajevo direktorica kompanije, Bisera Hadžialjević.

Ovom prilikom istaknuto je, da je saradnja menadžmenta i Sindikata Energoinvesta bila i ostala na visokom nivou zahvaljujući visokom stepenu razumijevanja sa obje strane.

Prisutni su saglasni da je postignut dogovor u dobroj vjeri, odgovornim i zrelim razmišljanjem socijalnih partnera, uzimajući u obzir sve okolnosti u kojima se nalazi kompanija, kao i BH društvo.

Koliko je značaj potpisivanja ovog ugovora ukazuje i prisustvo čelnih ljudi Sinidikata BiH, Ismeta Bajramovića, predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH, i Bajre Meleza, predsjednika Sindikata metalaca FBiH, koji su pohvalili napor menadžmenta i Sindikata prepoznavši važnost ovog ugovora.

 

„Slijedom potpisivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama Poslodavca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH, Sindikata metalaca FBiH kao prva grana u Savezu samostalnih sindikata BiH, nastavljeno je potpisivanje pojedinačnih Kolektivnih ugovora u kompanijama metalne industrije. Energoinvest, d.d. – Sarajevo je jedna od prvih kompanija koja je potpisala ugovor kojim se reguliše radno-pravni odnos od krucijalne važnosti za radnike kompanije,“ - rekao je Almir Salihović, predsjednik Sindikata Energoinvesta.