BOSANSKI ENGLISH

Informacije

12.10.2016. - Potpisan ugovor vrijedan 39,5 miliona USD za izgradnju 400 kV dalekovoda u Tanzaniji


Delegacija Energoinvest d.d. – Sarajevo je protekle sedmice boravila u Tanzaniji i tom prilikom potpisala ugovor sa Elektroprivredom Tanzanije (TANESCO – Tanzania Electric Supply Company) u vrijednosti od 39,5 miliona USD. Energoinvest je ovaj Ugovor dobio u Konzorciju sa firmom EMC, Indija. Lider Konzorcija je Energoinvest. U ime Konzorcija ugovor je potpisala direktorica Energoinvesta Bisera Hadžialjević, a u ime TANESCO-a, direktor Felchesmi Mrambom.

Predmetni dalekovod je dio velikog projekta povezivanja 400 kV dalekovodne mreže Tanzanije i Kenije, koji se sastoji od tri lota. Naš konzorcij je dobio lot broj 3 koji se odnosi na izgradnju dalekovodne linije 400 kV od grada Arusha (u Tanzaniji) do granice sa Kenijom u dužini od 114 km. Radovi će se realizovati po sistemu ključ u ruke, što podrazumijeva projektovanje, proizvodnju, testiranje i isporuku opreme i izgradnju predmetnog dalekovoda. Rok za realizaciju projekta i završetak izgradnje je 22 mjeseca.

Važno je istaći da je naša kompanija dobila ovaj posao na međunarodnom tenderu na kojem su učestvovale sve velike firme iz oblasti dalekovoda iz čitavog svijeta. Očekuje se da će ovaj novi posao doprinijeti stabilizaciji i razvoju poslovanja Energoinvesta, a prisustvo u ovom dijelu Afrike omogućiti dobijanje novih poslova.