BOSANSKI ENGLISH

Informacije

24.06.2016. - Blistavi poslovni duh Emerika Bluma i povratak tog duha u sadašnji Energoinvest

Dana 24.06.2016. god. u Energoinestu d.d. – Sarajevo održan je skup u povodu oblježavanja godišnjice smrti Emerika Bluma, osnivača i prvog direktora Energoinvesta. Skup je osim ceremonijalnog karaktera, polaganja vijenaca i prisjećanja na velikana, kao osnovni događaj imao i organizaciju okruglog stola na temu ''Blistavi poslovni duh Emerika Bluma i povratak tog duha u sadašnji Energoinvest''.

Ovom prilikom je u svečanom salonu Energoinvesta, organizovan spoj između jednog broja starijih uposlenika Energoinvesta, koji su, uz prisjećanje na djelo i rad sa Emerikom Blumom, mladim uposlenicima Energoinvesta prenijeli svoja sjećanja, iskustva i samopouzdanja.

Cilj i poruka skupa je bila da se vrati povjerenje u mogućnosti i potencijale današnjeg Energoinvesta, stekne neophodno poslovno samopouzdanje i elan kod mladih zaposlenika u našoj kompaniji i istovremeno pošalje poruka da i današnji Energoinvest, koji je u većinskom državnom vlasništvu, kao i nekadašnji Energoinvest, treba i može biti okosnica privrednog potencijala države BiH, što i aktuelna Vlada F BiH prepoznaje i podržava.