BOSANSKI ENGLISH

Informacije

05. 11. 2013. - Isporuka 400 CPE uređaja

Energoinvest d.d. – Sektor Inžinjering za telekomunikacione tehnologije (IKT), izvršio je isporuku 400 kompleta korisničke opreme (CPE), u okviru ugovora sa BH Telecomom: Nabavka bežičnog Triple Play sistema za Brčko.

Ovo je drugi dio isporuke korisničke opreme za ukupno planiranih 1.000 korisnika. U okviru istog ugovora već je primljena nova narudžba BH Telecoma za narednih 400 kompleta CPE opreme.