BOSANSKI ENGLISH

Informacije

20. 09. 2013. - Novi posao u Libiji

 

U vremenu kada mnoge kompanije sve teže dolaze do bilo kakvog posla, Energoinvest nastavlja da dobija ugovore na međunarodnom tržištu, i to u jakoj konkurenciji.
Libijska kompanija AGOCO ovih dana je dodijelila Energoinvestu ugovor za izgradnju trafostanice u Bedi. Vrijednost ovog ugovora je 2.653.700 eura. Ovo je potvrda Energoinvestovih napora da se izvrši poslovno-finansijska konsolidacija našeg predstavništva u Libiji i tako stvore preduslovi za nove projekte.
Također, dobijanje novog posla u Libiji dokaz je da su stvoreni uslovi kako bi se, s obzirom na dešavanja u ovoj sjevernoafričkoj zemlji u proteklih nekoliko godina, krenulo sa novim poslovima.