Certifikati

Integrirani sistem upravljanja

Kvaliteta je, uz zaštitu okoliša i sigurnost radnog okruženja u Energoinvest, ključni faktor uspješne poslovne politike. Energoinvest primjenjuje Integrirani sistem upravljanja u skladu sa:

ISO 9001:2015 sistem upravljanja kvalitetom

Realizacija projekata na principu “ključ u ruke” u oblastima dalekovoda, trafostanica, katodne zaštite, informaciono-telekomunikacionih tehnologija, automatike i automatskog upravljanja, arhitekture i građevinarstva, termoenergetskih i hidroenergetskih objekata, procesnih postrojenja, zaštite okoliša i tretmana voda, što podrazumijeva kompletan inžinjering (vođenje projekta, projektovanje, nabavka opreme, izgradnja, ispitivanje i puštanje u rad) i konzalting. Mehaničko ispitivanje dalekovodnih stubova, metalnih i metalno-rešetkastih konstrukcija.

Realizacija projekata na principu “ključ u ruke” u oblastima dalekovoda, trafostanica, katodne zaštite, informaciono-telekomunikacionih tehnologija, automatike i automatskog upravljanja, arhitekture i građevinarstva, termoenergetskih i hidroenergetskih objekata, procesnih postrojenja, zaštite okoliša i tretmana voda, što podrazumijeva kompletan inžinjering (vođenje projekta, projektovanje, nabavka opreme, izgradnja, ispitivanje i puštanje u rad) i konzalting. Mehaničko ispitivanje dalekovodnih stubova, metalnih i metalno-rešetkastih konstrukcija.

ISO 14001:2015 sistem okolinskog upravljanja

ISO45001:2018 sistem upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu

Realizacija projekata na principu “ključ u ruke” u oblastima dalekovoda, trafostanica, katodne zaštite, informaciono-telekomunikacionih tehnologija, automatike i automatskog upravljanja, arhitekture i građevinarstva, termoenergetskih i hidroenergetskih objekata, procesnih postrojenja, zaštite okoliša i tretmana voda, što podrazumijeva kompletan inžinjering (vođenje projekta, projektovanje, nabavka opreme, izgradnja, ispitivanje i puštanje u rad) i konzalting. Mehaničko ispitivanje dalekovodnih stubova, metalnih i metalno-rešetkastih konstrukcija.

Primjenjuje sistem upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 27001: 2013 i sukladnost će biti ocjenjivana u trogodišnjem periodu važenja certifikata.

Područije certifikacije

Zaštita informacijske imovine u procesima: Realizacija projekata na principu “ključ u ruke” u oblastima dalekovoda, trafostanica, katodne zaštite, informaciono-telekomunikacionih tehnologija, automatike i automatskog upravljanja, arhitekture i građevinarstva, termoenergetskih i hidroenergetskih objekata, procesnih postrojenja, zaštite okoliša i termalna voda, što podrazumjeva kompletan inžinjering (vođenje projekata, projektovanje, nabavka opreme, izgradnja, ispitivanje i puštanje u rad) i konzalting. Mehaničko ispitivanje dalekovodnih stubova, metalnih i metalno -rešetkastih konstrukcija prema izjavi o primjenjivosti od 25.08.2023.,verzija 1.0

ISO-IEC-27001_en_regular-RGB

ISO certifikati i ovlaštenja

Sve svoje aktivnosti obavljamo u skladu sa standardima sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, standardima sistema okolinskog upravljanja  ISO 14001 i standardima sistema upravljanja zd
ravljem i sigurnošću na radu ISO 45001. Razvoj i certifikaciju izvršio je TUV NORD CERT GmbH.

Naš stručni kadar, a u zavisnosti od faze rada za koju je specijaliziran, posjeduje Ovlaštenje za projektovanje investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor izdato od Federalnog Ministarstva prostornog uređenja, kao i licence za projektovanje izdate od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Sve svoje aktivnosti obavljamo u skladu sa standardima sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, standardima sistema okolinskog upravljanja ISO 14001, standardima sistema upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu ISO 45001 i sistemima za upravljanje sigurnošću informacija prema zahtjevima standarda ISO IEC 27001. Razvoj i certifikaciju izvršio je TUV NORD CERT GmbH.

Kompanija Energoinvest d.d.- Sarajevo je u posjedu rješenja/ovlaštenja za:

1. Rješenje o ovlaštenju za obavljanje djelatnosti nostrifikacije investiciono- tehničke dokumentacije za oblast građevinarstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja
2. Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova
3. Licenca o ispunjavanju uslova za izradu tehničke dokumentacije za objekte
A) za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, i to: arhitektonske faze, konstruktivne faze, hidrotehničke faze, dijela elektro faze, instalacije slabe struje, telekomunikacija I automatike, dijela mašinske faze – oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije
B) za koje građevinsku dozvolu izdaje organ jedinice lokalne samouprave i to: faze niskogradnje i dijela elektro faze – instalacije jake struje i elektroenergetskihpostrojenja,
4. Rješenje o ispunjenju uslova u smislu upisa u sudski registar, stručne osposobljenosti i tehničke opremljenosti za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti geologije na prostoru Federacije BiH
5. Uvjerenje o izvođenju geodetskih radova koje izvode samostalni geodetski privrednici
6. Rješenje za obavljanje stručnih poslova izrade studije uticaja na okoliš, izrade zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš I izrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozovole.

Ime i znak Energoinvesta

Ime i znak Energoinvesta zaštićeni su kod :

World Intellectual Property Organisation ( WIPO) – Ženeva
Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine
Bilateralnim ugovorima sa izvjesnim brojem zemalja koje nisu članice WIPO-a

Javite nam se

Pošaljite upit i mi ćemo Vas kontaktirati