Usluga

Zaštita okoliša, uređenje vodenih tokova i tretman voda

full-shot-engineer-with-laptop-outdoors

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprečavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprečavanje nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Uzimajući u obzir sve navedeno Energoinvest u sklopu svojih projekata obrađuje i zaštitu okoliša, uređenje vodenih tokova, kao i tretman voda.

Područje djelatnosti

Studije uticaja na okoliš i druga okolinska dokumentacija različitih nivoa izrade za potrebe izgradnje energetskih objekata (TE, HE, VE),

Studije uticaja na okoliš I druga okolinska dokumentacija za  arhitektonske i građevinske objekte niskogradnje, reglulacije vodotoka i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

 

 

A vertical shot of a river surrounded by the mountains and meadows in Scotland

Javite nam se

Pošaljite upit i mi ćemo Vas kontaktirati