Projekti

Hiljade kilometara izgrađenih i testiranih dalekovoda, svih naponskim nivoa, širom svijeta predstavljaju reference kompanije Energoinvest. Već godinama, ekipe Energoinvesta su postale prepoznatljive po realizaciji projekata izgradnje trafostanica i dalekovoda po sistemu “ključ u ruke.”

Preuzmi
Referenc listu

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju višestambenog objekta sa 33 stambene jedinice u Općini Ilidža/Hrasnica

Reference

Transportni sistem za odlaganje pepela u REK Oslomej (1×125 MW)

Klijent / AD Elektrane Makedonije - Skopje
Datum / 2013.
Osoblje / N/A
Vrijednost / 3.990.000,00 EUR
Status / Završeno

Rekonstrukcija sistema otpepeljavanja TENT B

Klijent / Elektroprivreda Srbije, EPS
Datum / 10.07.2010.
Osoblje / N/A
Vrijednost / 29.080.218,73 EUR
Status / Završeno

Sanacija mašinske i elektro opreme rashladnih tornjeva bloka 7 u TE Kakanj

Klijent / Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Datum / 15.09.2010.
Osoblje / N/A
Vrijednost / 4.250.000,00 EUR
Status / Završeno

Rekonstrukcija rashladnih tornjeva za blok 7 po sistemu” ključ u ruke ” u TE ” Kakanj ” Bosna i Hercegovina

Klijent / JP Elektroprivreda B&H
Osoblje / N/A
Vrijednost / 2.250.000,00 EUR
Status / Završeno

Rekonstrukcija sistema odlaganja pepela po sistemu ” ključ u ruke ” u TE ” Nikola Tesla B ” Obrenovac, Srbija

Klijent / Public Enterprise Elektroprivreda Serbia
Osoblje / N/A
Vrijednost / 16.000.000,00 EUR
Status / Završeno

Hidraulični sistemi za prenos letećeg i donjeg pepela po sistemu ” ključ u ruke ” u TE ” Oslomej ” Kičevo, Makedonija

Klijent / Public Enterprise ELEM
Osoblje / N/A
Vrijednost / 2.050.000,00 EUR
Status / Završeno

Rekonstrukcija ESP-a i modernizacija sistema za transport pepela i donjeg pepela po sistemu„ključu u ključ“ u TE „Tuzla“ bloka 6, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Klijent / JP Elektroprivreda B&H
Osoblje / N/A
Vrijednost / 12.000.000,00 EUR
Status / Završeno

Izrada studije hidroenergetskog korišćenja rijeke Bioštice (HE Kruševo – 10,7 i HE Zeleni vir – 2,35 mw )

Klijent / JP Elektroprivreda B&H
Osoblje / N/A
Vrijednost / 3.000.000,00 EUR
Status / Završeno

Investicijsko-tehnička dokumentacija prethodnih i pripremnih aktivnosti za izgradnju HE Vranduk 20MW

Klijent / JP Elektroprivreda B&H
Osoblje / N/A
Vrijednost / 917.770,00 EUR
Status / Završeno

Javite nam se

Pošaljite upit i mi ćemo Vas kontaktirati