Misija i vizija

Misija

70 godina od osnivanja

Misija Energoinvesta i danas, više od 70 godina od njegovog osnivanja, mogla bi da se svede na to da Energoinvest, kao multidisciplinarna inženjering kompanija, izvozno orijentirana, i sad, nakon svih proteklih godina, nastavlja ići pravcem definisanim kao „put do znanja“.

Glavna djelatnost Energoinvesta i njegova inicijalna snaga i ubuduće ostaje u:

njegovim inženjerinzima koji posjeduju vlastita znanja, usvajanje novih tehnologija i njihova primjena i baznom konceptu poslovne filozofije Energoinvesta koja se temelji na jačanju dugogodišnje saradnje sa poslovnim partnerima u zemlji i svijetu, bazirano ne samo na razvoju vlastitih potreba već i razvojnim prioritetima njegovih partnera s mogućnošću transfera tehnologije i znanja.

Vizija Energoinvesta proizlazi iz strateške orijentacije kompanije na bazi:

preciziranih opredjeljenja u pogledu planiranja, razvoja i rasta, fleksibilne tržišne orijentacije, tehnoloških i znanstvenih resursa i postizanju globalnih ciljeva,
organizaciji kompanije kao dioničkog društva s akcentom na biznis i nove tehnološke sisteme, koji će omogućiti povećanje godišnjeg prihoda.

Vizija

Ciljevi

Provodeći našu utvrđenu politiku mi težimo kontinuiranom ostvarivanju slijedecih opštih ciljeva:

 1. Osigurati potpuno zadovoljstvo i povjerenje naših kupaca
 2. Imati svjesno, kompetentno i motivirano osoblje za postizanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva te stalna poboljšanja vlastite prakse i kompetentnosti
 3. Održavati i stalno proširivati udio na tržištu
 4. Pouzdano ostvarivati planirane ekonomsko – finansijske i druge društvene pokazatelje poslovanja
 5. Upravljati procesima na način najboljeg postizanja željenih rezultata
 6. Osigurati pravovremenu raspoloživost adekvatnih resursa, i efektivno upravljati raspoloživim potencijalima
 7. Održavati dinamičan rast, razvoj i konkurentske sposobnosti shodno sadašnjim i budućim potrebama kupaca, i ostalih zainteresiranih strana
 8. Primjenjivati i stalno poboljšavati efektivan sistem komuniciranja
 9. Efektivno prihvatati i uvoditi promjene u vlastitom radu i okruženju
 10. Primjenjivati i stalno poboljšavati naš integrirani sistem upravljanja kvalitetom težeci modelu poslovne izvrsnosti
 11. Održavati proaktivan pristup u prevenciji zagađivanja okoline, te zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi

Javite nam se

Pošaljite upit i mi ćemo Vas kontaktirati