BOSANSKI ENGLISH

Reference


   

  Projekti u toku - zbirno

   

  Naziv klijenta i zemlja

   

  Kratak opis radova

  Početak ugovora

  Datum završetka
   
  CEEG/GRTE SPA
  ALŽIR

  Konzorcij Energoinvest dd Sarajevo- SARL Energoinvest Alžir

  220kV – 80km; 60kV – 24km

  Ključ u ruke

  2009
  2012
   
  GENERAL ELECTRIC COMPANY
  LIBIJA

  Konzorcij Elpco 38,2% (Libija) – Energoinvest 37,2% (Bosna) – Mitas 24,5% (Turska),

  400 kV – 720 km SC Zračnih prenosnih vodova Abuargub – Ruwaies - Ghadames

  Dizjan, testiranje, snabdijevanje i izgradnja

  2007
  2012
  SNEL
  KONGO
  Snabdijevanje 2400km optičkih kablova,, dizajn i lokalni transport
  2009
  2012
  GECOL/ELPCO
  LIBIJA

  Zračni prenosni vodovi 400 kV S.C.&D.C.200 km

  Dizjan, snabdijevanje i izgradnja
  2010
  2012
  GECOL/ELPCO
  LIBIJA
  Dizajn, snabdijevanje i izgradnja  500 km zračnih prenosnih vodova 220 kV
  2010
  2012
  GECOL/ELPCO
  LIBIJA

  Dizajn, snabdijevanje i izgradnja 750 km zračnih prenosnih vodova 66 kV

  2010
  2012
   
  KORPORATE ENERGJETIKE E KOSOVO (KEK)
  KOSOVO
   

  Konzorcij AREVA T&D AG (Alstom Švicarska) i ENERGOINVEST,d.d.

  Nabavka i instalacija nove 110(20)kV trafostanice Gjilani V
  2010
  2012
  AYAS INDUSTRY PLC&EEPCO
  ETIOPIJA
  Dizajn, snabdijevanje i izgradnja - TL 230kV

  S/S 400/230/132kV

  AKAKI – AYAS FABRIKA ČELIKA  - 15 km

  2012
  2012
   
  SONELGAZ
  ALŽIR

  Konzorcij Energoinvest dd Sarajevo- SARL Energoinvest Alžir

  220 kV SC 110 km;
  220 kV DC 40 km + 4 km;
  Ključ u ruke
  2007
  2013
  SLOVENSKA ELEKTRIZAČNA PRENOSOVA SUSTAVA (SEPS)
  REPUBLIKA SLOVAČKA

  2x400kV S.C. Prenosni vodovi za ES Medzibrod (2 x 35 km);

  ZAJEDNIČKI PODUHVAT Partnerstvo Energoinvesta,d.d. Sarajevo (32,99%) &

  VLB Leitungsbau GmbH&CoKG (67,01%);

  Dizajn, testiranje, snabdijevanje i izgradnja

  Ključ u ruke
  2011
  2013
  EEPCO
  ETIOPIJA

  Dizajn, snabdijevanje i izgradnja prenosnih vodova 230kV DC

  KOKA-HURSO - 350 km

  2011
  2013
  REGIONALNA VLADA KURDISTANA 
  MINISTARSTVO ZA ELEKTRIČNU ENEREGIJU
  IRAK
  KRG-MOE/ES-06a/2011

  Izgradnja četiri nove 132kV trafo stanice u New Harir-u, Rezanu, Shaqlawai i Koya-i, u provinciji Erbil Governor na principu „ključ u ruke“.

  2012
  2013
  ELEKTROPRIVREDA BIH
  BOSNA & HERCEGOVINA

  Pripremne aktivnosti za izgradnju HE Ustikolina

  2009
  2012
  ELEKTROPRIVREDA BIH
  BOSNA & HERCEGOVINA

  TE Tuzla – Izgradnja silosa

  2010
  2012
  ELEKTROPRIVREDA BIH
  BOSNA & HERCEGOVINA

  Mala HE na rijeci Neretvica – Završetak preliminarnog dizajna, priprema glavnog i radnog dizajna

  2010
           2012
  ELEKTROPRIVREDA BIH
  BOSNA & HERCEGOVINA

  Studija: Eksploatacija hidro-energetskog potencijala Bijele Rijeke i gornje Crne Rijeke

  2010
           2012
  MEMORIJALNI CENTAR POTOČARI
  BOSNA & HERCEGOVINA

  Priprema preliminarne i detaljne dizajn dokumentacije za drugu fazu Memorijalnog centra Potočari

  2011
           2012
  UNIVERZITETSKO KLINIČKI CENTAR
  BOSNA & HERCEGOVINA

  Revizija dizajn dokumentacije za Centralni medicinski blok

  2011
  2012
  ELEKTRANI NA MAKEDONIJA
  MAKEDONIJA

  Sistem transporta močvarnog otpada na REK Oslomej-Izgradnja i angažovanje

  2011
           2012
  ELEKTROPRIVREDA BIH
  BOSNA & HERCEGOVINA

  Studija: hidro-energetski potencijal rijeke Bioštica u opštini Olovo

  2011
  2012
  GRAD MOSTAR
  BOSNA & HERCEGOVINA

  Projekat za sportski centar u Mostaru

  2011
  2012
  ACELOR MITTAL
  BOSNA & HERCEGOVINA

  Projektna dokumentacija, nadzor i koordinacija na lokaciji Acelor Mittal-a

  2011
           2012
  ELEKTROPRIVREDA BIH
  BOSNA & HERCEGOVINA

  Tehničko opservacija Snježnice

  2011
           2012
  JP SPREČA TUZLA
  BOSNA & HERCEGOVINA

  Tehnička opservacija Modraca

  2011
           2012

  JP ELEKTROPRIVREDA B&H

  BOSNA & HERCEGOVINA

  Dizajn ruta za fiber optičke kablove za ED Bihać i ED Mostar

  2009
  2012
  KOSTT J.S.T KOSOVO
  KOSOVO

  Ugovor za SCADA EMS & TELEKOMUNIKACIJE (LOT2)
  (Instalacija i narudžba telekomunikacijske opreme i usluge spajanja optičkih kablova)

  2008
  2012
  HT MOSTAR
  BOSNA & HERCEGOVINA

  Izgradnja rute za fiber optičke kablove:Zelena Meraja –zgrada FTV  –po sistemu ključ u ruke

  2009
  2012
   
  OPŠTINA DOBOJ ISTOK
  BOSNA & HERCEGOVINA

  Nabavka informacijskog sistema trezorskog poslovanja za potrebe opštine Doboj Istok

  2010
  2012
  BH TELECOM D.D
  BOSNA & HERCEGOVINA

  Ugovor o pružanju podrške za TAPSOL aplikacije uključujući sve izvršene nadogradnje i NRTRDE IN aplikaciju

  2012
  2012
  JP ELEKTROPRIVREDA
  SARAJEVO

  Servisiranje SDH rezervnih dijelova i njihova isporuka za srednje naponske objekte

   
  2011
   
  2012

  RAZVOJNI PROGRAM UJEDINJENIH NACIJA U

  BOSNI & HERCEGOVINI

  Uspostavljanje centralnog registra za kontrolu oružja i kretanja vojne opreme

  2011
  2012
  BH TELECOM D.D.
  BOSNA & HERCEGOVINA

  Telemetrija

  2012
  2012
   
  GECOL
  LIBIJA

  1/2007 Libija, LOT 1 / Lot 2 Telekomunikacije

  (Opseg posla: Instalacija, pregled lokacije i ugradnja telekomunikacijske opreme od 400kV za vodove SS Ruweys-SSGhadames , Abu Agroub-Ruweys; T.West – T.South-BAM; TRCC;NCC i BRCC)

  2007
  2013
   
  GECOL
  LIBIJA
   

  18/2007 Libija, Radovi na optičkim kablovima

  2010
  2013
   
  GECOL
  LIBIJA

  46/2007 Libija, Telekomunikacija

  (Opseg posla: Instalacija, pregled lokacije i ugradnja telekomunikacijske opreme od 400kV za vodove SS Homs- SS Misuratah -SS Sirte, Abu Agroub-Bani Walid)

  2010
  2013
  GECOL
  LIBIJA

  12/2007 Libija, Radovi na optičkim kablovima

  2010
  2013
  EEPCO
  ETIOPIJA

   DV 230 kV Koka – Hurso (315 km) sa kracima Hurso – Adigala (18,5 km) i Hurso – Diredava (18,5 km),  ukupna dužina 352 km; DV TS 400/230 kV Akaki – Ajas – Fabrika Stir- 15 km

   
  2011
   
  2013
  BH Telecom
  BOSNIA & HERZEGOVINA
  Nabavka usluga održavanja za aplikaciju TAPSOL
   
  2012
   

  BH - GAS d.o.oSarajevo,

  Bosna i Hercegovina
   
  Uvoz i prodaja prirodnog gasa
  2005
  2012
  AGOCO
  LIBIJA
  Vršenje usluga održavanja na naftnim poljima i  terminalima AGOCO-a   
  2005
  2012