BOSANSKI ENGLISH

Reference

  Reference
  Završeni projekti


  Telekomunikacije

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, instalacija, puštanje u rad i tehnička podrška tokom garantnog perioda za razmjenu digitalnih podataka realizovanu putem EWSD sistema kapaciteta od 25910 priključaka.

  Period realizacije:

  2000

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, instalacija, puštanje u rad i tehnička podrška tokom garantnog perioda za dogradnju sistema za tranzitnu/lokalnu digitalnu razmjenu realizovanu putem EWSD sistema kapaciteta od 76570 priključaka.

  Period realizacije:

  2000 - 2001

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Instalacija i tehnička podrška tokom garantnog perioda za Mobile Switching Center, realizovana putem sistema za razmjenu digitalnih podataka EWSD kapaciteta od 11672 priključaka.

  Period realizacije:

  2000 - 2001

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Tehnička podrška (održavanje) nakon garantnog perioda za sistem za razmjenu digitalnih podataka (međunarodne, tranzitne/lokalne i lokalne) u Bosni i Hercegovini realizovane putem EWSD sistema kapaciteta 71000 priključaka.

  Period realizacije:

  2001 - 2001

   

  Klijent:

  PTK Kosovo
  KOSOVO

  Opis posla:

  Ugradnja i tehnička podrška tokom garantnog perioda za lokalni sistem za razmjenu digitalnih podataka u Prištini (Kosovo), realizovana putem EWSD sistema kapaciteta 38872 priključaka.

  Period realizacije:

  2001 - 2001

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, uključujući i sve vanjske vodove za pristupnu telekomunikacijsku mrežu kapaciteta od 6870 priključaka.

  Period realizacije:

  2001 - 2001

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, uključujući i sve vanjske vodove za pristupnu telekomunikacijsku mrežu kapaciteta od 13570 priključaka.

  Period realizacije:

  2001 - 2002

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Tehnička podrška (održavanje) nakon garantnog perioda za sistem za digitalne razmjene (međunarodne, tranzitne/lokalne i lokalne) u Bosni i Hercegovini realizovane putem EWSD sistema kapaciteta 116000 priključaka.

  Period realizacije:

  2002

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje , instalacija, puštanje u rad i tehnička podrška tokom garantnog perioda za razmjenu digitalnih podataka realizovanu putem EWSD sistema kapicetata od 100368 priključaka.

  Period realizacije:

  2001 - 2003

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje , instalacija, puštanje u rad i tehnička podrška tokom garantnog perioda za nadogradnju lokalnog sistema za digitalnu razmjenu Malta i A. Polje u Sarajevu, realizovani putem EWSD sistema kapaciteta od 18736 priključaka.

  Period realizacije:

  2003 - 2003

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, uključujući i sve vanjske vodove za pristupnu telekomunikacijsku mrežu kapaciteta od 38940 priključaka.

  Period realizacije:

  2001 - 2004

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, uključujući i sve vanjske vodove za pristupnu telekomunikacijsku mrežu kapaciteta od 20320 priključaka.

  Period realizacije:

  2002 - 2004

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Tehnička podrška (održavanje) nakon garantnog perioda za sistem digitalne razmjene (međunarodne, tranzitne/lokalne i lokalne) realizovane putem EWSD sistema kapaciteta 214000 priključaka.

  Period realizacije:

  2004

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, uključujući i sve vanjske vodove za pristupnu telekomunikacijsku mrežu kapaciteta od 12100 priključaka.

  Period realizacije:

  2004 - 2005

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, instalacija, puštanje u rad i tehnička podrška (EWSD sistem).

  Period realizacije:

  2004 - 2005

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Tehnička podrška (održavanje) nakon garantnog perioda za sistem digitalne razmjene (međunarodne, tranzitne/lokalne i lokalne) realizovane putem EWSD sistema 296000 priključaka za 2004. i 298000 priključaka za 2005. godinu.

  Period realizacije:

  2004 - 2005

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, uključujući i sve vanjske vodove za pristupnu telekomunikacijsku mrežu.

  Period realizacije:

  2004 - 2005

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, instalacija, puštanje u rad i tehnička podrška tokom garantnog perioda prenosa SDH

  Period realizacije:

  2004 - 2006

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, instalacija, puštanje u rad i tehnička podrška tokom garantnog perioda za dogradnju sistema za tranzitnu/lokalnu digitalnu razmjenu realizovanu putem EWSD sistema

  Period realizacije:

  2004 - 2006

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, instalacija, puštanje u rad i tehnička podrška (EWSD sistem).

  Period realizacije:

  2004 - 2006

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, instalacija, puštanje u rad i tehnička podrška (EWSD sistem kapaciteta 301124 priključaka).

  Period realizacije:

  2005 - 2006

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  WiFi Studija izvodljivosti
  Projekat realizovan sa Yoankee Group kao podizvođačem

  Period realizacije:

  2005 - 2006

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  HW i SW platforma za nadzor i održavanje
  Studija izvodljivosti.

  Period realizacije:

  2006

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, instalacija, puštanje u rad i tehnička podrška (EWSD sistem).

  Period realizacije:

  2007

   

  Klijent:

  Telecom Slovenije
  SLOVENIJA

  Opis posla:

  Testni izvještaji vezani za testiranje WiMax Red Max opreme

  Period realizacije:

  2007

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, instalacija, puštanje u rad i tehnička podrška tokom garantnog perioda za dogradnju: 2 tranzitna/lokalna sistema za digitalnu razmjenu realizovana putem EWSD sistema kapaciteta od 10290 priključaka.

  Period realizacije:

  2004 - 2008

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Ugovor za projektnu dokumentaciju za izgradnju optičkog komunikacijskog kabla za Jezero-M.Grad-Veličevo u BH Telecoma-Telecom Inženjering

  Period realizacije:

  2007 - 2008

   

  Klijent:

  Nokia Siemens Networks d.o.o. Sarajevo
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, projektna dokumentacija, instalacija i testiranje kablova i multipleks opreme za BH Telecom

  Period realizacije:

  2007 - 2008

   

  Klijent:

  BH Telecom
  Nokia Siemens Networks d.o.o. Sarajevo BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Relokacija sistema za digitalnu razmjenu RDLU – EWSD sistem

  Period realizacije:

  2008

   

  Klijent:

  Nokia Siemens Networks d.o.o. Sarajevo
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Pružanje usluga u okviru implementacije DWDM projekta u BH Telecomu

  Period realizacije:

  2008

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, uključujući i sve vanjske vodove za pristupnu telekomunikacijsku mrežu.

  Period realizacije:

  2007 - 2009

   

  Klijent:

  Nokia Siemens Networks d.o.o. Sarajevo
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje, projektna dokumentacija, instalacija i testiranje kablova i multipleks opreme za BH Telecom Instalacija/reinstalacija – Miladije /Dragunja

  Period realizacije:

  2008 - 2009

   

  Klijent:

  BH Telecom
  Nokia Siemens Networks d.o.o. Sarajevo
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Ugovor o pružanju usluga

  Period realizacije:

  2008 - 2009

   

  Klijent:

  Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje i projektna dokumentacija telekomunikacijske mreže korištene za prostorni plan za gradske projekte

  Period realizacije:

  2008 - 2009

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projekat – OSP – LOT 6
  Projekat – OSP – LOT 2

  Period realizacije:

  2008

   

  Klijent:

  JP Elektroprivreda B&H
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje optičke transportne mreže - S.Most

  Period realizacije:

  2008 - 2009

   

  Klijent:

  Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje i projektna dokumentacija telekomunikacijske mreže korištene za prostorni plan za gradske projekte

  Period realizacije:

  2009

   

  Klijent:

  JP Elektroprivreda B&H
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Kupovina SDH opreme za postojeću SDH mrežu poslovnih prostorija Elektrodistribucije

  Period realizacije:

  2009 - 2010

   

  Klijent:

  Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Projektovanje i projektna dokumentacija telekomunikacijske mreže korištene za prostorni plan za gradske projekte

  Period realizacije:

  2009 - 2010

   

  Klijent:

  Nokia Siemens Networks d.o.o.- Sarajevo
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Ugradnja kućišta sa pregradama i izrada projektne dokumentacije

  Period realizacije:

  2009 - 2010

   

  Klijent:

  MITAS ENERGY AND METAL
  TURSKA

  Opis posla:

  Ispitivanje OPGW kabla na bubnjevima u skladu sa ponudom broj:1177-12/10 i „Certifikatom o mjesečnom progresu“. Usluge za partnera konzorcija – Mitas, u Ugovoru:1/2007 i 43/2007-Libija.

  Period realizacije:

  2010 - 2011

   

  Klijent:

  JP Elektroprivreda BiH
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Nabavka rezervnih modula za SDH opremu Surpass hiT 7070

  Period realizacije:

  2011


  Softver i aplikativna rješenja

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Hardver i softver nadogradnja V.11 - V.14 od deset elektroničkih razmjena (međunarodne, tranzitne/lokalne i lokalne) realizovane putem EWSD sistema kapaciteta od 148492 priključaka.

  Period realizacije:

  2001- 2005

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  TAP Aplikacija TAP3 projekat je realizovan zajedno sa firmom Allround, Mađarska.

  Period realizacije:

  2006

   

  Klijent:

  World University Service B&H
  SUS
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Razvoj i implementacija baze podataka i web aplikacije za NCP FP BiH

  Period realizacije:

  2008

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Nadogradnja implementirane TAP3 aplikacije uz CAMEL funkcionalnost

  Period realizacije:

  2008

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Ugovor o pružanju usluga za migraciju Tpsol aplikacije

  Period realizacije:

  2008

   

  Klijent:

  Iskratel Kranj
  SLOVENIJA

  Opis posla:

  Razvoj telekomunikacijskog softvera

  Period realizacije:

  2006 - 2009

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Širenje usluga i funkcionalnosti TAPSOL aplikacija

  Period realizacije:

  2009 - 2010

   

  Klijent:

  Telecom
  SLOVENIJA

  Opis posla:

  Razvoj telekomunikacijskog softvera

  Period realizacije:

  2008 - 2010

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Nabavka: prototipska aplikacija - LOT 2 - "Call me"

  Period realizacije:

  2009 - 2010

   

  Klijent:

  Općina Hadžići
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Instalacija softverske licence

  Period realizacije:

  2010

   

  Klijent:

  Općina Doboj Istok
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Nabavka: informacijski sistemi trezorskog poslovanja za potrebe opštine Doboj Istok

  Period realizacije:

  2010 - 2011

   

  Klijent:

  United Nations Development Program
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Razvoj centralnog registra za kontrolu kretanja oružja i vojne opreme

  Period realizacije:

  2011

   

  Klijent:

  BH Telecom
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Širenje usluga i funkcionalnosti TAPSOL aplikacija

  Period realizacije:

  2010 - 2011

   

  Klijent:

  ERICSSON NIKOLA TESLA Zagreb
  HRVATSKA

  Opis posla:

  Projekat za Ministarstvo sigurnosti i radovi na instalaciji i postavljanju kablova za IP DSLAM uređaj

  Period realizacije:

  2011