BOSANSKI ENGLISH

Reference


  Reference
  Završeni projekti  Postrojenja za upravljanje vodom

  Klijent:

  JP VODNO PODRUČJE SLIVA RIJEKE SAVE
  BOSNA I HERCEGOVINA


  Opis posla:

  Glavni projekat rekonstrukcije zaštitnog hidrauličkog postrojenja nasipa na rijekama Sava i Bosna u području Odžačka Posavina,Faza I

  Period realizacije:

  2005

   

  Klijent:

  JP Elektroprivreda BiH
  BOSNA I HERCEGOVINA


  Opis posla:

  Izrada studije hidroenergetskog iskorištavanja rijeke Bioštica u Olovu.

  Period realizacije:

  2009

   

  Klijent:

  JP Elektroprivreda BiH
  BOSNA I HERCEGOVINA


  Opis posla:

  Izrada studije hidroenergetskog iskorištavanja rijeke Stupčanica

  Period realizacije:

  2009

   

  Klijent:

  AD Vodovod i kanalizacija
  BOSNA I HERCEGOVINA


  Opis posla:

  Sistem otpadnih voda grada Bijeljine – Glavni projekat, Faza 2

  Period realizacije:

  2009 - 2010

  Sistemi otpreme pepela

  Klijent:

  TE Kosovo B
  KOSOVO


  Opis posla:

  Transport pepela od TPP Kosovo B do jama nastalih nakon iskorištavanja otvorenog rudnika mrkog uglja. Ovo će imati veliki uticaj na okruženje u smislu zaštite zraka i ispiranja vode.

  Period realizacije:

  2004 - 2006

   

  Klijent:

  JP Elektroprivreda BIH
  BOSNA I HERCEGOVINA


  Opis posla:

  Transport pepela od ESP-a (electrostatic precipitator) do silosa i jedinice za odvoz pepela. Transport pepela od ESP-a do postrojenja za mješanje i hidraulički transport šljake do odlagališta.

  Period realizacije:

  2006 - 2008

   

  Klijent:

  Elektroprivreda Srbije (EPS)
  SRBIJA


  Opis posla:

  Zamjenu postojećeg sistema za otpepeljivanje (10 l vode na 1kg pepela) u TE Nikola Tesla B sa hidrauličkim transportnim sistemom za gustu mješavinu (1l vode na 1kg pepela i šljake).
  Projekat je obuhvatao rukovođenje projektom, podršku u planiranju, projektovanje, inženjering, nabavku, ugradnju, ispitivanje, puštanje u rad, i početak rada novog Sistema otpepeljivanja u TE Nikola Tesla B.

  Projekat je obuhvatao izgradnju novih objekata:
  • Silosi za pepeo
  • Objekat za miksere i pumpe

  Izrađene su sljedeće glavne komponente i oprema:
  • Sistemi transportera
  • Kompresori i posude za vazduh
  • Oprema Silosa i oprema za pražnjenje Silosa
  • Mikseri
  • Pumpe
  • Cjevovodi za pneumatski transport pepela i cjevovod za mješavinu
  • Vazdušni sistem za pneumatski transport
  • Vazdušni sistem za instrumente
  • Električno povezivanje

  Tokom perioda zastoja kod svakog Bloka, izvedeno je sljedeće priključivanje i finalna montaža:

  • Transportne trake za šljaku su modifikovane i povezane na novi sistem za šljaku
  • Transportne posude su ugrađene ispod odgovarajućih lijevaka
  • Izvedeno je priključenje na pred-ugrađene pneumatske sisteme
  • Izvedeno je priključenje na elektro-sisteme

  Period realizacije:

  2007-2010

  Druga prateća postrojenja

  Klijent:

  MKS (FDS)
  BOSNA I HERCEGOVINA


  Opis posla:

  Realizacija tehničke zaštite objekta
  (perimetar,video,senzorski kabal i prepreke)

  Period realizacije:

  2006

   

  Klijent:

  Terminal tečnih goriva, Sarajevo
  BOSNA I HERCEGOVINA


  Opis posla:

  Kvantitativno i kvalitativno prihvaćanje opreme

  Period realizacije:

  2000 - 2001

   

  Klijent:

  Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Jajce – rekonstrukcija korita rijeke Plive i vodopada – II faza

  Period realizacije:

  2005

   

  Klijent:

  Petrolinvest - Sarajevo
  BOSNA I HERCEGOVINA

  Opis posla:

  Usluge projektovanja našeg dizajnera u Parizu - Francuska

  Period realizacije:

  2006 - 2007