BOSANSKI ENGLISH

Kontakt

  SEKTOR/BIRO

  Telefon

  Fax

  Sektor Inženjeringa za dalekovode

  387 33 703 606

  387 33 657 672

  Sektor Inženjeringa za elektroenergetiku

  387 33 724 111

  387 33 658 328

  Sektor Inženjeringa energoinženjeringa

  387 33 703  307

  387 33 618 174

  Sektor Inženjering za telekomunikacione tehnologije

  387 33 703 601

  387 33 657 458

  Sektor Energokomerc

  387 33 703  360

  387 33  617 047

  Sektor za finansije

  387 33 703  353

  387 33 523 426

  Sektor za pravne poslove

  387 33 703 336

  387 33 618 025

  Sektor Usluga

  387 33 703 343

  387 33 616 395

  Biro za informacioni sistem

  387 33 703  334

  387 33 703 595

  Biro za razvoj  poslovanja i ljudskih resursa 

  387 33 703 304

  387 33 658 430

  Biro za marketing

  387 33 703  310

  387 33 658 430

  Biro za kapitalno zavisne firme

  387 33 703  319

  387 33 658 430

  Biro  za poslove nuđenja

   

  -

  Biro  za praćenje realizacije projekata

  387 33 703  849

  387 33 658 430

  Kooperativni konsalting

  -

  -

  Biro za kontrolu troškova

  387 33 703 312

  -

  Biro za kvalitet, standardizaciju,
  upravljanje okolinom,
  zdravljem i sigurnosti

  387 33 703  317

  387 33 659 105

  Sindikat Energoinvesta

  387 33 703  326

  387 33 703 400