BOSANSKI ENGLISH

Aktivnosti

    PRENOS I DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE

    • Trafostanice do 420 kV
    • Dalekovodi do  500 kV
    • Podzemni i optički kablovi
    • Automatika i  SCADA sistemi

     

    Više IMRK