Energoinvest, d.d.- Sarajevo Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo

r a s p i s u j e

JAVNI  OGLAS

·       za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, na slijedeća radna mjesta:

1. „Samostalni komercijalista“ 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova:

Obavljanje manje složenih poslova za komercijalnu realizaciju ili pojedinih faza komercijalno finansijske realizacije ugovora  pod nadzorom i uputstvima glavnog komercijaliste,samostalan rad na nalozima za izdavanje garancija, poslova prijava ugovora, pripremi i otvaranju akreditiva, naloga za plaćanje, prijavi učesnika u zajedničkom poslu, pripremi i nalozima za carinjenje i sl., provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.Lokacija   radnog   mjesta:   kancelarija   u   Energoinženjeringu   i/ili   na   lokaciji   realizacije   konkretnog   projekta,   po   nalogu   direktora  Energoinženjeringa

Za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe za komercijalnu podršku, kao i rukovodiocu projekta ili  ponude.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i  89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA/VS ekonomskfakultet

– poznavanjengleskojezika

– radno iskustvo 3 godine

______________________________________________________________________________________

2“Vodeći tehničar“   1  (jedan)  izvršilac

Opis poslova:

Priprema ulaznih podataka za izradu i izrada određenih rješenja u oblasti projektovanja, učešće u izradi projektne dokumentacije odjela, učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela, učešće u otklanjanju primjedbi tokom odobravanja projektne dokumentcije, učešće u izradi dokumentacije izvedenog stanja (as built), učešće u kontinuiranom nadzoru radova u toku građenja, izvođenje obuke za naručioce projekata, standardizacija, arhiviranje i evidentiranje tehničke dokumentacije, izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built), provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja prilikom realizacije projekata,obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa

Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

– SSS tehnički smjer (građevinski)

– poznavanje engleskog jezika

– radno iskustvo 5 godina

3. „Stručni saradnik“  (1 izvršilac)

Opis poslova:

Evidentiranje knjigovodstvene dokumentacione podloge, vođenje analitičkih evidencija materijalne i nematerijalne imovine, učešće u izradi pregleda obavljenih popisa dugotrajne i kratkotrajne imovine, priprema dokumentaciju za popis i sudjeluje u popisu, vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, učešće u izradi obračuna amortizacije za sredstva, učešće u izradi obračuna i evidentiranje kursnih razlika, učešće u izradi analitičke evidencije investicija u toku, praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova koje obavlja, učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja, obavljanje i  drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca. Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA/VS/SSS-  (ekonomskog smjera)

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo  nije neophodno

4. „Higijeničar“ (1 izvršilac)

Opis poslova:

Čišćenje i higijensko održavanje kancelarijskog i zajedničkog prostora u prostorijama poslovnih objekata     Energoinvest,d.d. kao i drvenih površina, stolova, plakara, usisavanje prašine i odlaganje na odgovarajuće mjesto otpadnog papira i sl.,zalijevanje i održavanje  cvijeća i ukrasnog bilja u kancelarijama, provođenje zahtjeva Integralnog sistema upravljanja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

   Za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe.

 Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

NK/NS

-radno iskustvo nije neophodno

·         za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, na slijedeća radna mjesta:

1.      „Rukovodilac prodaje za djelatnost dalekovoda“ (1 izvršilac)

Opis poslova:

Organizovanje, koordiniranje, planiranje i rukovođenje poslovima prodaje i marketinga za djelatnost dalekovoda, praćenje i unapređenje organizacije rada Službe i metoda rada, planiranje i praćenje realizacije tehničke opremljenosti Službe, rukovođenje i organizovanje kontrole izlaznih dokumenata, pripremanje naloga za otkup tendera, pretkvalifikacija za ENERGOINVEST d.d. kod novih kupaca, saradnja s ostalim službama unutar Energoinženjeringa i drugim organizacionim jedinicama u ENERGOINVEST d.d., praćenje i analiziranje trendova na tržištu, prikupljanje informacija o tenderima, konkurenciji, te predlaganje potencijalnih partnera za  eventualni zajednički nastup, prikupljanje informacija o novim tržištima i investitorima, praćenje i analiziranje dinamike, rokova i kvaliteta procesa nuđenja, te praćenje i unapređenje organizacije i metoda rada u realizaciji izrade ponuda, analiziranje kvalifikacionih zahtjeva za učešće na pretkvalifikaciji/tenderu, te davanje mišljenja o mogućnostima i uslovima nuđenja, organizacija kompletiranja ponuda Energoinženjeringa, predlaganje promotivnih marketinških aktivnosti (učešće u izradi i dostavi pretkvalifikacionih dokumenata za tender), praćenje ponude u evaluaciji, analiziranje uspješnosti i mogućnosti poboljšanja procesa nuđenja, učešće u predlaganju rukovodilaca i članova tima  za konkretnu ponudu, organizovanje arhiviranja tendera i ponuda i vođenja statističke evidencije obrađenih/neobrađenih tendera, provođenje i primjena politike kvaliteta, okoline, zdravlja i sigurnosti i dokumenata integralnog sistema upravljanja (ISU), rukovođenje izradom dokumenata ISU (procedura, uputstava, obrazaca, politike i ciljeva, planova kvaliteta i zaštite okoline i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i ostalih dokumenata iz oblasti ISU-a) i učestvovanje u preispitivanju ISU na nivou Energoinženjeringa, učešće u izradi i verifikaciji plana realizacije konkretne ponude, te učešće u praćenju i kontroli provođenja plana ponude, obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Za svoj rad odgovara direktoru Energoinženjeringa.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA –tehnički/ekonomski smjer

znanje engleskog jezika

-radno iskustvo  10 god ili 7 god u E,d.d.

2.“Rukovodilac prodaje za djelatnost trfostanica“ ( 1izvršilac)

Opis poslova:

Organizovanje, koordiniranje, planiranje i rukovođenje poslovima rukovođenje poslovima prodaje i marketinga za djelatnost trafostanica, praćenje i unapređenje organizacije rada Službe i metoda rada, planiranje i praćenje realizacije tehničke opremljenosti Službe, rukovođenje i organizovanje kontrole izlaznih dokumenata, pripremanje naloga za otkup tendera, pretkvalifikacija za ENERGOINVEST d.d. kod novih kupaca, saradnja s ostalim službama unutar Energoinženjeringa i drugim organizacionim jedinicama u ENERGOINVEST d.d., praćenje i analiziranje trendova na tržištu, prikupljanje informacija o tenderima, konkurenciji, te predlaganje potencijalnih partnera za eventualni zajednički nastup, prikupljanje informacija o novim tržištima i investitorima, praćenje i analiziranje dinamike, rokova i kvaliteta procesa nuđenja, te praćenje i unapređenje organizacije i metoda rada u realizaciji izrade ponuda,organizacija kompletiranja ponuda Energoinženjeringa, predlaganje promotivnih marketinških aktivnosti (učešće u izradi i dostavi pretkvalifikacionih dokumenata za tender), praćenje ponude u evaluaciji, analiziranje uspješnosti i mogućnosti poboljšanja procesa nuđenja, učešće u predlaganju rukovodilaca i članova tima  za konkretnu ponudu, organizovanje arhiviranja tendera i ponuda i vođenja statističke evidencije obrađenih/neobrađenih tendera, provođenje i primjena politike kvaliteta, okoline, zdravlja i sigurnosti i dokumenata integralnog sistema upravljanja (ISU), rukovođenje izradom dokumenata ISU (procedura, uputstava, obrazaca, politike i ciljeva, planova kvaliteta i zaštite okoline i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i ostalih dokumenata iz oblasti ISU-a) i učestvovanje u preispitivanju ISU na nivou Energoinženjeringa, učešće u izradi i verifikaciji plana ponude, te učešće u praćenju i kontroli provođenja plana ponude, obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Za svoj rad odgovara direktoru Energoinženjeringa.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA –tehnički/ekonomski smjer

znanje engleskog jezika

-radno iskustvo  10 god ili 7 god u E,d.d.

3.“Inženjer saradnik“ (4 izvršioca)

Učešće u izradi projektne dokumentacije odjela, učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela, učešće u kontinuiranom nadzoru radova u toku građenja, izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built), arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa, provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa.

Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA –tehnički smjer elektrotehnika- elektroenergetika, automatika i telekomunikacije)

Poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo  nije neophodno

4. „Inženjer saradnik“ (3 izvršioca)

Učešće u izradi projektne dokumentacije odjela,učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela, učešće u kontinuiranom nadzoru radova u toku građenja, izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built), arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa, provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa.

Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA –tehnički smjer građevinski –konstrukcje i hidrotehnika)

-Poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo  nije neophodno

5. „Inženjer saradnik“ (1 izvršilac)

Učešće u izradi projektne dokumentacije odjela, učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela, učešće u kontinuiranom nadzoru radova u toku građenja, izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built), arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa, provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa.

Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA –tehnički smjer -geodezija)

-Poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo  nije neophodno

6.“Glavni stručni saradnik“  (1 izvršilac) Odjel za poslove računovodstva, Služba za računovodstvo i kontrolu

Opis poslova:

Evidentiranje i kontrola knjigovodstvene dokumentacione podloge, te sveobuhvatnost i blagovremenost knjigovodstvenih evidencija, kontrola i usaglašavanje knjigovodstvene evidencije sa stvarnim stanjem stalnih sredstava, obaveza i potraživanja i stručna pomoć u organizaciji popisa imovine i obaveza, učešće u kreiranju i razvoju programskih rješenja i njihovom poboljšavanju, učešće u radu eksterne revizije i kontrolnih državnih organa,kontakti sa kupcima i dobavljačima pri usaglašavanju dužničko – povjerilačkih odnosa, priprema izvještaja i dostava podataka za potrebe banaka, tendera i drugih institucija (Registar vrijedonosnih papira, Statistika, Porezna uprava, Uprava za Indirektno oporezivanje, Revizija i dr.),stručna pomoć ostalim zaposlenicima u tumačenju računovodstvenih propisa, standarda i njihovoj primjeni, učešće u izradi procedura, akata, izvještaja i planova, praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova koje obavlja, učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.Za svoj rad odgovara šefu Odjela.Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA/SSS (ekonomski smjer)    

 -poznavanje engleskog jezika

– položen stručni ispit (certifikat samostalog računovođe)

-radno iskustvo 5 godina

Posebna napomena da su kandidati za ovo mjesto osobe sa vještinama, sposobnostima i aspiracijama za napredovanje za poziciju Šefa odjela za poslove računovodstva./

7. „Samostalni tehničar“  (1 izvršilac)

Opis poslova:

Učešće u izradi projektne dokumentacije pod nadzorom glavnog inženjera, učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije, otklanjanje primjedbi tokom odobravanja projektne dokumentacije, učešće u kontinuiranom nadzoru radova u toku građenja, izvođenje obuke za naručioce projekata, izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built), kontrola kopiranja i uvezivanja projektne dokumentacije, arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa, provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa

Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-SSS  (tehnički smjer-građevinski)

-radno iskustvo 3 godine

8. „Saradnik geodeta“ (3 izvršioca)

Opis poslova:

Prikupljanje geodetskih podloga, učešće u izboru trase dalekovoda, učešće na uspostavljanje trase dalekovoda, realizacija konkretnih zadataka prema zahtjevima ISU na nivou ovlaštenja, učešće na iskolčenje stubnih mjesta sa kontrolom trase i snimanje dijagonal­nih profila, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa

Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.

-SSS  (geodetskog smjera)

-radno iskustvo nije neophodno

9.“Tehničar saradnik“ (4 izvršioca)

Opis poslova:

Učešće u finalnoj obradi pojedinog dijela projekta u saradnji sa vodećim tehničarem, arhiviranje i evidentiranje tehničke dokumentacije, učešće u izradi dokumentacije izvedenog stanja (as built), učešće u kopiranju i uvezivanju projektantske dokumentacije po nalogu glavnog inženjera/vodećeg tehničara, arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa, provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada, obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca. Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa

Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

SSS  (tehnički smjer- elektrotehnički i građevinski)

-radno iskustvo nije neophodno

·         za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci, na slijedeća radna mjesta:

 1. “Stručni saradnik“  (1 izvršilac) Odjel za poslove sa bankama, Služba za finansijsku operativu

Opis poslova:

U čestvuje u obradi dokumentacije za podnošenje/izradu zahtjeva za izdavanje garancija u zemlji i inostranstvu- / otvaranje akreditiva/ i odobrenje kredita i dostavljanju iste finansijskim institucijama u cilju pravovremenog obezbjeđenja garancije/akreditiva/kredita, učestvuje u obezbjeđenju dokumentacije za knjiženje provizija, naknada i kamata i pripremi naloga za plaćanje obaveza po garancijama/akreditivima/kreditima, izrađuje, kontroliše i pohranjuje poslovnu dokumentaciju, u skladu sa uspostavljenim procedurama, učestvuje u izradi operativne evidencije i baze podataka o izdatim garancijama /otvorenim akreditivima /ugovora o upućivanju i kreditima u zemlji i inostranstvu po vrstama, rokovima, po projektima i poslovnim bankama, praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova koje obavlja, učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja kvalitetom, obavlja i druge poslova po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara šefu Odjela za poslove sa bankama.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA/SSS (ekonomski fakultet) 

– znanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno                                         

2.“Stručni saradnik“  (1 izvršilac) Odjel za poslove računovodstva, Služba za računovodstvo i kontrolu Opis poslova:

Evidentiranje knjigovodstvene dokumentacione podloge, vođenje analitičkih evidencija materijalne i nematerijalne imovine, učešće u izradi pregleda obavljenih popisa dugotrajne i kratkotrajne imovine, priprema dokumentaciju za popis i sudjeluje u popisu, vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, učešće u izradi obračuna amortizacije za sredstva, učešće u izradi obračuna i evidentiranje kursnih razlika, učešće u izradi analitičke evidencije investicija u toku, praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova koje obavlja, učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja, obavljanje i  drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Za svoj rad odgovara šefu Odjela. Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

– VSS/MA/BA/SSS (ekonomski smjer)       

-znanje engleskog jezika 

 -radno iskustvo nije neophodno

Način podnošenja  prijave:

Kandidati su dužni u prijavi i na koverti precizno naznačiti na koju se poziciju kandiduju.

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju predviđenih uslova, dužni priložiti:

Svojeručno potpisanu prijavu na oglas, koja sadrži: adresu i kontakt telefon, e-mail

Biografiju/CV

Uz prijavu obavezno se dostavlja:

Orginal ili ovjerene fotokopije dokumentacije o adekvatnoj stručnoj spremi odnosno završenoj srednjoj

školi/ fakultetu predviđenoj u posebnim uslovima oglasa (dodatak diplomi/diplomama za kandidate koji su završili po bolonjskom sistemu studiranja)

Potvrda poslodavca o dužini radnog staža nakon sticanja stručne spreme

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

O vremenu i mjestu održavanja procesa izbora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima oglašenog radnog mjesta.

Prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova isključivo  slati putem pošte ili na protokol preduzeća na adresu:

Energoinvest, d.d.- Sarajevo

Sektor za pravne poslove

Hamdije Ćemerlića br. 2

71000 Sarajevo

Javni oglas ostaje otvoren  10 (deset) dana od dana objavljivanja.

Napomena:

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju demobilisani borci i članovi porodice demobilisanog borca ukoliko imaju isti broj bodova kao i drugi kandidat.

Prednost pri zapošljavnju pod jednakim uvjetima kandidati  dokazuju dostavljanjem uvjerenja/potvrde nadležnog  organa o priznavanju statusa demobilisanog borca, člana porodice demobilisanog borca, svojstva djeteta šehida, poginulog branioca, i dr.